Fundacja Mistrzostwa Szachowego

fundacjamszach@gmail.com
ul. Wąska 11B/1
65-432 Zielona Góra
NIP: 9731010035
BGŻ S.A. w Zielonej Górze
10 2030 0045 1110 0000 0338 2800

Prezes

Mistrz Międzynarodowy Marek Matlak [wiki]
mmatlak@gmail.com
tel. +48 605 358 117

Wiceprezes

Zdzisław Krzysztofiak
krzysztofiak.zdz@interia.pl
tel. +48 509 641 130